Prohlášení o ochraně osobních údajů (EU)

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 7. 3. 2023 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím https://universprojekt.eu. Doporučujeme pozorně si přečíst toto prohlášení. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

 • jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • naším cílem je omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností;
 • nejprve vyžadujeme výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas;
 • přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také to požadujeme od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
 • respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké údaje o vás máme, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávání

Můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje pro řadu účelů spojených s našimi obchodními operacemi, které mohou zahrnovat následující: (kliknutím rozbalíte)

2. Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na Zásady cookies

3. Disclosure practices

We disclose personal information if we are required by law or by a court order, in response to a law enforcement agency, to the extent permitted under other provisions of law, to provide information, or for an investigation on a matter related to public safety.

If our website or organisation is taken over, sold, or involved in a merger or acquisition, your details may be disclosed to our advisers and any prospective purchasers and will be passed on to the new owners.

Google nesmí údaje používat pro žádné jiné služby Google.

4. Zabezpečení

Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

5. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

6. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn. Kromě toho vás budeme informovat, kdykoli to bude možné.

7. Přístup a úprava vašich údajů

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Právo na přístup: máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Právo na opravu: máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
 • Právo na přenos vašich údajů: máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Právo vznést námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržujeme to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.

Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme žádné údaje nesprávné osoby.

8. Odeslání stížnosti

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaši osobní údaje (stížnost ve věci), máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Kontaktní údaje

UNIVERS SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, S.R.O.
Sázavka 113, 582 44 Sázavka
Česká republika
Webová stránka: https://universprojekt.eu
E-mail: ue.tkejorpsrevinu@tkejorpsrevinu

Příloha

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Tento web používá sadu Privacy Suite pro WordPress od Complianz ke shromažďování záznamů o souhlasu. Pro tuto funkci je vaše IP adresa anonymizována a uložena v naší databázi. Další informace naleznete v Complianz Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Formuláře formátoru

Které formuláře shromažďují osobní údaje?

Pokud používáte Forminator PRO k vytváření a vkládání jakýchkoli formulářů na svůj web, možná budete muset toto uvést, abyste je správně odlišili od ostatních formulářů.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč?

Ve výchozím nastavení Forminator zaznamenává <strong> IP adresu </strong> pro každé odeslání do formuláře. Mohou být také zaznamenány další osobní údaje, jako je vaše <strong> jméno </strong> a <strong> e-mailová adresa </strong>, v závislosti na formuláři Pole.

Poznámka: V této části byste měli uvést veškeré osobní údaje, které jste shromáždili a která forma zachycuje osobní údaje, aby uživatelé měli více relevantních informací. Měli byste také uvést vysvětlení, proč jsou tato data potřebná. Vysvětlení musí vzít v úvahu buď právní základ pro vaše shromažďování údajů a uchování aktivního souhlasu, který uživatel dal.

Navrhovaný text: Když návštěvníci nebo uživatelé odešlou formulář, získáme <strong> IP adresu </strong> pro ochranu proti spamu. Zaznamenáváme také <strong> e-mailovou adresu </strong> a můžeme zachytit další osobní údaje obsažené v polích formuláře.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme

Ve výchozím nastavení uchovává program Forminator všechna odeslání formuláře <strong> navždy </strong>. Toto nastavení můžete změnit v aplikaci <strong> Forminator </strong> & raquo; <strong> Nastavení </strong> & raquo; <strong> Nastavení ochrany osobních údajů </strong>

Navrhovaný text: Když návštěvníci nebo uživatelé odešlou formulář, uchováme údaje po dobu 30 dnů.

Kam posíláme vaše údaje

Navrhovaný text: Všechna shromážděná data se mohou zobrazit veřejně a my je pošleme našim pracovníkům nebo dodavatelům, aby provedli nezbytné akce na základě odeslání formuláře.

Třetí strany

Pokud vaše formuláře využívají integrované nebo externí služby třetích stran, měli byste v této části zmínit jakékoli třetí strany a jejich zásady ochrany osobních údajů.

By default Forminator Forms can be configured to connect with these third parties:

 • Akismet. Enabled when you installed and configured Akismet on your site.
 • Google reCAPTCHA. Enabled when you added reCAPTCHA on your forms.
 • hCaptcha. Enabled when you added hCaptcha on your forms.
 • Mailchimp. Enabled when you activated and set up Mailchimp on Integrations settings.
 • ActiveCampaign. Enabled when you activated and set up ActiveCampaign on Integrations settings.
 • Aweber. Enabled when you activated and set up Aweber on Integrations settings.
 • Campaign Monitor. Enabled when you activated and set up Campaign Monitor on Integrations settings.
 • Google Drive. Enabled when you activated and set up Google Drive on Integrations settings.
 • Trello. Enabled when you activated and set up Trello on Integrations settings.
 • Slack. Enabled when you activated and set up Slack on Integrations settings.

Navrhovaný text:

Pro ochranu proti spamu používáme Google reCAPTCHA. Jejich zásady ochrany osobních údajů naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

We use hCaptcha for spam protection. Their privacy policy can be found here : https://www.hcaptcha.com/privacy.

Pro ochranu proti spamu používáme Akismet Spam. Jejich zásady ochrany osobních údajů najdete zde: https://automattic.com/privacy/.

Ke správě našeho seznamu předplatitelů používáme Mailchimp. Jejich zásady ochrany osobních údajů najdete zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Ke správě našeho předplatitele používáme ActiveCampaign. Jejich zásady ochrany osobních údajů naleznete zde: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/.

Ke správě našeho předplatitele používáme Aweber. Jejich zásady ochrany osobních údajů najdete zde: https://www.aweber.com/privacy.htm.

Ke správě našeho předplatitele používáme nástroj Sledování kampaně. Jejich zásady ochrany osobních údajů naleznete zde: https://www.campaignmonitor.com/policies/#privacy-policy.

Disk Google a Tabulky Google používáme ke správě naše integrační data. Jejich zásady ochrany osobních údajů naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Ke správě našich integračních dat používáme Trello. Jejich zásady ochrany osobních údajů najdete zde: https://trello.com/privacy.

Ke správě našich integračních dat používáme Slack. Jejich zásady ochrany osobních údajů najdete zde: https://slack.com/privacy-policy.

Anketa Ankety

Jaké průzkumy shromažďují osobní údaje?

Pokud používáte Forminator PRO k vytváření a vkládání jakýchkoli průzkumů veřejného mínění na váš web, možná budete muset toto uvést, abyste je správně odlišili od ostatních průzkumů veřejného mínění.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč?

Ve výchozím nastavení Forminator pořizuje <strong> IP adresu </strong> pro každé odeslání Ankety.

V této části byste si měli povšimnout, jaké osobní údaje jste shromáždili, včetně toho, jaké ankety jsou k dispozici. Měli byste také vysvětlit, proč jsou tato data potřebná. Uveďte právní základ pro shromažďování údajů a poznamenejte si aktivní souhlas, který uživatel udělil.

Navrhovaný text: Když návštěvníci nebo uživatelé odesílají hlasování, získáváme <strong> IP adresu </strong> pro ochranu proti spamu a pro omezení voličů.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme

Ve výchozím nastavení si program Forminator ponechává všechny hlasy a svou <strong> IP adresu </strong> <strong> navždy </strong>. Toto nastavení můžete změnit v aplikaci <strong> Forminator </strong> & raquo; <strong> Nastavení </strong> & raquo; <strong> Nastavení ochrany osobních údajů </strong>

Navrhovaný text: Když návštěvníci nebo uživatelé hlasují v anketě, uchováme údaje <strong> IP adresy </strong> po dobu 30 dnů a anonymizujeme je.

Kam posíláme vaše údaje

Navrhovaný text: Všechna shromážděná data se mohou zobrazit veřejně a my je pošleme našim pracovníkům nebo dodavatelům, aby provedli nezbytné akce na základě hlasů.

Třetí strany

Pokud vaše ankety využívají integrované nebo externí služby třetích stran, měli byste v této části zmínit jakékoli třetí strany a jejich zásady ochrany osobních údajů.

By default Forminator Polls can be configured to connect with these third parties:

 • Akismet. Enabled when you installed and configured Akismet on your site.
 • Google Drive. Enabled when you activated and set up Google Drive on Integrations settings.
 • Trello. Enabled when you activated and set up Trello on Integrations settings.
 • Slack. Enabled when you activated and set up Slack on Integrations settings.

Navrhovaný text:

Pro ochranu proti spamu používáme Akismet Spam. Jejich zásady ochrany osobních údajů najdete zde: https://automattic.com/privacy/.

Disk Google a Tabulky Google používáme ke správě naše integrační data. Jejich zásady ochrany osobních údajů naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Ke správě našich integračních dat používáme Trello. Jejich zásady ochrany osobních údajů najdete zde: https://trello.com/privacy.

Ke správě našich integračních dat používáme Slack. Jejich zásady ochrany osobních údajů najdete zde: https://slack.com/privacy-policy.

Forminátorové kvízy

Které kvízy shromažďují osobní údaje?

Pokud používáte Forminator PRO k vytvoření a vložení jakýchkoli kvízů na vaše webové stránky, budete jej možná muset zmínit, abyste je správně odlišili od ostatních kvízů.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč?

Ve výchozím nastavení Forminator pořizuje <strong> ŽÁDNÉ osobně identifikovatelné informace </strong> pro každé odeslání kvízu.

V této části byste si měli povšimnout, jaké osobní údaje jste shromáždili, včetně kvízů, které jsou k dispozici. Měli byste také vysvětlit, proč jsou tato data potřebná. Uveďte právní základ pro shromažďování údajů a poznamenejte si aktivní souhlas, který uživatel udělil.

Navrhovaný text: Když návštěvníci nebo uživatelé předloží odpověď na kvíz, získáváme <strong> ŽÁDNÉ osobně identifikovatelné informace </strong>.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme

Ve výchozím nastavení si Forminator zachovává všechny kvízové odpovědi a <strong> navždy </strong>. Toto nastavení můžete změnit v aplikaci <strong> Forminator </strong> & raquo; <strong> Nastavení </strong> & raquo; <strong> Data </strong>

Navrhovaný text: Když návštěvníci nebo uživatelé odpoví na kvíz, uchováme údaje <strong> odpovědí </strong> po dobu 30 dnů a poté je odstraníme z našeho systému.

Kam posíláme vaše údaje

Navrhovaný text: Všechna shromážděná data se mohou zobrazit veřejně a my je pošleme našim pracovníkům nebo dodavatelům, aby provedli nezbytné akce na základě odpovědí.

Třetí strany

Pokud vaše kvízy využívají integrované nebo externí služby třetích stran, měli byste v této části zmínit jakékoli třetí strany a jejich zásady ochrany osobních údajů.

By default Forminator Quizzes can be configured to connect with these third parties:

 • Google Drive. Enabled when you activated and set up Google Drive on Integrations settings.
 • Trello. Enabled when you activated and set up Trello on Integrations settings.
 • Slack. Enabled when you activated and set up Slack on Integrations settings.

Navrhovaný text:

Disk Google a Tabulky Google používáme ke správě naše integrační data. Jejich zásady ochrany osobních údajů naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Ke správě našich integračních dat používáme Trello. Jejich zásady ochrany osobních údajů najdete zde: https://trello.com/privacy.

Ke správě našich integračních dat používáme Slack. Jejich zásady ochrany osobních údajů najdete zde: https://slack.com/privacy-policy.